Varför skriver jag om LTV då? Jo det finns dom som tror att det är väldigt vanligt med övergångskotor hos vår ras Breton, hur vanligt det är det vet vi inte, men vi vet att SKK meddelar ägaren när de kan se LTV som bifynd till vanlig HD-röntgen, men det registreras dock inte i Sverige, så det finns ingen statistik alls på det i Sverige men det gör det i Finland och kanske kommer det även att registreras i Sverige i framtiden.
Jag har i alla fall sammanställt lite om LTV för att man lättare skall kunna förstå vad det handlar om.


Bilden ovan visar hundens ländkotor L1-L7 och 3 sakralkotor S1–S3
Den här hundens kotor är normala, den är TV fri eller LTV0.

Övergångskota = Transitional Vertebrae (TV)
Lumbosakral övergångskota = Lumbosacral Transitional Vertebrae (LTV)
Den lumbosakrala övergångskotan (LTV) är en vanlig medfödd och ärftlig ryggradsmissbildning, vars arvsmekanism är okänd.
LTV avser en kota med egenskaper hos både ländryggen och sakrala ryggkotor. Den mellanliggande kotan kan vara den sista ländkotan (L7), då talar man om sakralisering eller den första sakrumkotan (S1), och då talar man om lumbalisering.
Förändringen kan vara symmetrisk, det vill säga liknande på höger och vänster sida, eller asymmetrisk, då höger och vänster sida ser olika ut på röntgen som tas med hunden liggande på rygg. Diagnosen ställs ofta från en höftbild, från vilken man kan se hundens korsben och ländryggs-korsbensled från ett håll (”ovanifrån”). Hos vissa hundar är antalet ländryggskotor onormalt, istället för de normala 7 ryggkotorna har dessa hundar 8 (L8) eller 6 (L6) ländryggskotor. L8, eller ländrygg, innebär att korsbenets 1:a kota har formen av en ländkota och L6 (sakralisering) innebär att den 7:e ländkotan är i form av en sakral kota. Detta är en form av LTV och kräver en sidoröntgen av både bröstkorgen och ländryggen för att upptäcka det. Ländryggsbilden ska visa hela sakrumområdet.

LTV finns hos flera hundraser, och åtminstone hos schäfer finns forskningsdata om dess samband med ryggproblem. LTV utsätter ländryggen-sakrala ledområdet för tidig degeneration (utveckling till det sämre), vars konsekvenser kan vara bakre ryggsmärta och i värsta fall symtom på förlamning av bakbenen. Som behandling används vila och smärtstillande medel, och i de allvarligaste fallen kirurgisk behandling. Sällskapshundar som blir sjuka klarar sig ofta ganska bra, men prognosen för att återgå till att vara hobby- eller arbets/jakthund är osäker.

I Finland röntgas ländryggen på bland annat breton (frivilligt).
Röntgenbilderna tas enligt (finska) Kennelklubbens instruktioner och vid bedömning av förändringar i
ryggen används av (finska) Kennelklubben fastställda bedömningsskalor, se nedan.

Lumbosakral övergångskota (Lumbosacral Transitional Vertebra)
Gradering Beskrivning
LTV0 Inga förändringar
LTV1 Korsbenets mittkam (S1–S2) är fördelad eller någon annan uppbyggnad som avviker lindrigt från det normala (definition fr.o.m. 1.1.2015)
LTV2 Symmetrisk lumbosakral övergångskota
LTV3 Osymmetrisk lumbosakral övergångskota
LTV4 6 eller 8 ländkotor

Se förklaring av graderingarna med bilder här.

Finska kennelklubben skriver:
Det finns fortfarande lite information om förekomsten av LTV-förändringar i olika raser. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté rekommenderar att hundar med symtom utesluts från avel. Alla asymptomatiska hundar kan användas, men hundar med LTV1–LTV4-resultat rekommenderas att endast paras ihop med LTV0-hundar. Avkomlingarna till sådana kombinationer rekommenderas att beskrivas för att få mer information om arv och betydelse av belåningsgradsförändringar.