Det har hänt att någon eller några bretonvalpar i en kull föds med en väldigt utspädd färg, just den här bretonvalpen är DNA testad och det visade att den är diluted alltså dd, den har B på B locus, den är alltså svart som då har spätts ut till ”blått” den har också fått sjukdomen CDA, Color dilution alopecia, som är starkt förknippad med dilution. CDA är en genetisk sjukdom som kan uppstå på grund av dilution av färgen, och ge bland annat håravfall och/eller infektioner i huden.

Dubbla d-gener späder ut svart och leverbrunt (eumelaninet) i pälsen, och den kan i sällsynta fall också späda ut gul/rött pigment (pheomelanin). Svart pigment bleks ner till blått, lever blir sandfärgat och rött/gult (orange på breton) blir champangefärgat. Ögon- och nosfärg ”matchar” i regel pälsfärgen, det bleks alltså också ner, effekten av dilution (dd) är synlig redan vid födelsen.

Dilutionsgenen sitter på D-lokus och är recessiv, det behövs alltså två d alleler för att hunden ska vara dilut.  En hund med Dd eller DD kommer att ha normalt pigment, men två hundar som båda är normalt färgade men där båda är bärare av dilute=Dd kan alltså få dilutade valpar tillsammans.

Bretonens ursprungsland Frankrike har (vad jag vet) inte sagt något om denna färgen men pga. att Breton kan få denna sjukdom så är det klokt att ta sitt ansvar och INTE avla på en breton som bär på en d gen.

Här är samma hund ett år senare, man kan se att han har sjukdomen CDA för han är tunnhårig på huvud och öron.
Ett tydligt tecken på att denna hund är B-, dd (svart som är dilute, =utspädd) är att nosen är blå, men även att den inte har ett enda hårstrå som är svart, utan all svart färg har blivit utspädd till blå.

Färgbeteckningen på SKK blir
X = ej standardenlig färg
Genuppsättning: –/–/–/dd
Alla färger som breton kan ha påverkas av dd generna svart, brun, orange, tricolorer och t.o.m sobel.

Nedan finns några bilder
Bild 1: visar 5 valpar där man tydligt ser att valpen i mitten är diluted från brun, den är alltså sandfärgad. valpen högst upp till vänster är diluted från svart, den är alltså blå. De övriga valparna på bilden är normalfärgade, en brun en orange och en svart.
Bild 2: Valpen till vänster är diluted från brun och den till höger är diluted från svart och valpen i mitten är normalfärgad svart.
Bild 3: de 2 uppe till vänster är diluted brun, den längst ner till höger är diluted svart. Sedan finns det en svart och två bruna på bilden.
Bild 4: diluted från brun.
Bild 5: diluted från brun.
Bild 6: diluted från svart och med sjukdomen CDA.