2019-03-15

Jag har funderat på hur mycket det lönar sig att para med bra höfter. Det gör det!
I snitt är det 59% av avkommorna efter föräldradjur med godkända höfter (A/B) som också får godkända höfter (A/B)
Om man använder hundar där en av föräldradjuren har HD C så får endast 44% av avkommorna godkända höfter.
Nedan har jag satt ihop statistik från olika föräldrakombinationer.
Jag har lagt in alla svenska kullar mellan åren 2010-2018. Jag har även försökt att få med de valpar som blivit sålda till utlandet t.ex. Norge eller Finland.

Kombina
tioner
2010-
2018
Antal
valpar
Antal
rönt
gade
ABCDEAntal
kullar
%
avkomma
med 
godkända
höfter A/B
%
Röntgade
A/A1416820182640 2456%48%
A/B2851514351431225162%53%
B/B13564161925402555%47%
C/A601625810944%27%
C/B11922140244%82%
D/A700000010%0%
Diagnos 2018 Antal
HD grad A11
HD grad B15
HD grad C29
HD grad D2

Jag måste nog också säga att skillnaderna mellan godkända kombinationer (A/A/B/B) och kombinationer där en av föräldradjuren har HD C har minskat, en av anledningarna kan vara SKK mycket stränga avläsningar, se exempel från år 2018 där man kan se att endast 26 bretoner som röntgades i fjol fick godkända höfter medan hela 31 fick C eller sämre…