Hälsa/HD

Jag har funderat på hur mycket det lönar sig att para med bra höfter. Det gör det!
Nedan har jag satt ihop statistik från olika föräldrakombinationer.

Jag har lagt in alla svenska kullar mellan åren 2000-2014 förutom två kullar där inte båda föräldrarnas status är känd (inte av mig i alla fall). Jag har även försökt att få med de valpar som blivit sålda till Norge eller Finland.
I diagrammet nedan så är de röntgade valparna uppdelade i 4 olika grupper.

  1. där föräldradjuren har HD: A eller UA och parade med detsamma.
  2. har ena föräldradjuret HD: B och är parad med HD: B eller bättre.
  3. har ena föräldradjuret HD: C och är parad med HD: B eller bättre.
  4. den sista gruppen är en ej kodkänd parning mellan HD: D och HD: A inga valpar är röntgade i den kombinationen.

HDMan ser i den 1:a stapeln att om man parar en A-höft med en A-höft så kan man förvänta sig att hela 73% av valparna får godkända höfter A eller B!
Man ser också att om man parar en B-höft med B eller bättre så har de godkända höfterna sjunkit till 65%.
Om ena hunden har HD: C och den andra HD: B eller bättre är det bara 52% som man kan förvänta sig få godkända höfter… Men man skall också i sammanhanget veta att det är färre kullar där ena hunden har HD: C, det resultatet är baserat på 9 kullar och 27 röntgade valpar.

För alla nyfikna så har jag också gjort ett diagram med exakta antalet valpar och inte i %.
HD