Planerade valpar

Nu dröjer det innan vi har vår nästa kull och då blir det på vår Almkullens Fia.
Förmodligen blir det någongång under vintern 2019-2020.